Wały przeciwpowodziowe

Liczba odwiedzających: 1778
Najważniejsze informacje dotyczące wałów przeciwpowodziowych na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Ze względu na położenie wzdłuż prawego brzegu Wisły niektóre miejscowości zagrożone są zalaniem.
W ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Wilkówca, Wychódźca i Miączyna, ponad 50 lat temu zostały usypane wały przeciwpowodziowe o łącznej długości ok. 4,5 km. 

Wysokość wałów względem terenu (pół uprawnych znajdujących się w pradolinie Wisły) wynosi odpowiednio:
  • wysokość minimalna 0,74 m
  • wysokość średnia 1,64 m
  • wysokość maksymalna 2,54 m

Na wałach umiejscowione są trzy śluzy, służące do upustu wody z międzywala.

Zarządcą wałów znajdujących się na naszym terenie jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które odpowiada za ich stan techniczny oraz kilka razy w roku przeprowadza prace porządkowe.


Mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych i urzędowych.