Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Liczba odwiedzających: 1192

Operacja zakłada zakup elementów niezbędnych do prowadzenia lokalnej działalności kulturalnej takich jak organizacja i współorganizacja lokalnych imprez i uroczystości.
Dzięki zakupionemu wyposażeniu organizowane będą wydarzenia kulturalne skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Czerwińsk nad Wisłą, którego oferta skierowana będzie do m. in. dzieci, młodzieży, dorosłych także odwiedzających nas turystów.