Działalność uczniowska

Liczba odwiedzających: 1167
W szkole istnieje drużyna harcerska „Orle Serca” i „Drużyna Ziuka”. Harcerze cyklicznie jeżdżą na kilkudniowe zloty i spotkania harcerskie, gdzie zdobywają sprawności, uczestniczą w konkursach i grach terenowych oraz spotkaniach integracyjnych. 

Prowadzone jest również Koło Wolontariatu. W Kole działają uczniowie, którzy zbierają karmę i koce dla czworonożnych podopiecznych Schroniska dla zwierząt w Małej Wsi. Uczniowie wraz z opiekunką systematycznie odwiedzają schronisko, dostarczają zebrane środki oraz wyprowadzają psy na spacer.

Prowadzony jest Chór Szkolny. Nasi śpiewacy wraz z opiekunką bardzo często uczestniczą w konkursach muzycznych na terenie gminy i powiatu zajmując czołowe miejsca. Chór swoimi występami uświetnia nie tylko uroczystości szkolne, ale uroczystości kościelne i patriotyczne na terenie gminy i poza nią. Uczniowie swoim artyzmem wykonania utworów muzycznych wzbudzają podziw wszystkich słuchaczy.

Funkcjonuje również Szkolne Koło PCK, które organizuje z uczniami różne akcje charytatywne. Szkolne Koło PCK aktywnie włącza się w akcje lokalne jak zbieranie kapsli dla potrzebującego dziecka i akcje zewnętrzne np. zbiórka szczoteczek i pasty do zębów dla dzieci z Czadu, zbierane były również maskotki dla dzieci przebywających w szpitalach. Szkole koło PCK corocznie włącza się w akcję „Gorączka złota”. 

Uczniowie naszej szkoły są członkami Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Orkiestrze OSP w Chociszewie, swoim akompaniamentem uświetniają wiele uroczystości zarówno na terenie naszej gminy, jak i gmin ościennych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie biorą udział w zajęciach Plutonu Strzeleckiego Związku Piłsudczyków RP – Oddział w Ciechanowie, który od dwóch lat działa na terenie naszej szkoły.

Zajęcia świetlicowe w szkole zapewniają opiekę uczniom dojeżdżającym, trwają one zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów tj. przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po zajęciach do czasu odjazdu autobusu szkolnego. Podczas zajęć zapewniona jest opieka nauczycieli.