Modernizacja systemu odwodnienia osadu ściekowego w oczyszczalni ścieków w Sielcu

Liczba odwiedzających: 115
Zakupiono prasę do odwadniania trudnych osadów za kwotę ok. 150000 zł, dofinansowanie z PROW 2014-2020 - ponad 95000 zł.