Wykonanie rowu krytego z chodnikiem przy ul. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą

Liczba odwiedzających: 138
Wykonano 70 m chodnika za kwotę ok. 13000 zł.