Dziś jest 01 października 2020 r., imieniny Donaty, Remigiusza

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Placu Batorego w Czerwińsku nad Wisłą

Celem operacji była poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców, odtworzenie miejsca służącemu wypoczynkowi, spotkaniom, a także organizacji imprez lokalnych.
Realizacja operacji poprawiła w znaczący sposób:
·Bezpieczeństwo mieszkańców gminy,
·Dostępność komunikacyjną pieszych,
·Spowodowała wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich,
·Przyczyniła się do wzrostu gospodarczego,
·Wzmocniła się integracja społeczna dzięki stworzeniu przyjaznego i estetycznego miejsca wypoczynku i spotkań,
·Wpłynęła pozytywnie na rozwój turystyki weekendowej w dolinie Wisły,
·Zapewniła wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla promocji regionu.
Z uwagi na szczególną rolę, jaką odgrywa układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków, którego integralną częścią jest Plac Batorego, podczas realizacji operacji zachowane zostały elementy historyczne w postaci nawierzchni brukowej z materiału, który pozostał w istniejącej nawierzchni rynku i został wyeksponowany w centralnej jego części jako element zabytkowy. Wprowadzone zostały elementy płytek, kostki granitowej w celu nadania kształtów chodników dla pieszych.
Dla podkreślenia stylu miejsca wprowadzone zostały elementy zieleni oraz małej architektury w postaci ławeczek, fontanny (studni), koszy na śmieci,.
Poprzez zastosowanie opisanych powyżej rozwiązań uwzględniono historyczne znaczenie miejscowości Czerwińsk nad Wisłą przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności obiektu dla mieszkańców oraz turystów.
Realizacja projektu w zaproponowanym kształcie niewątpliwie przyczyniła się do podniesienia walorów estetycznych rynku i może stanie się bodźcem do poprawy stanu otaczających go budynków należących do osób prywatnych, z uwzględnieniem zachowania zabytkowej materii tego miejsca.
Całkowity koszt operacji wyniósł ponad 880 tys. złotych, z czego uzyskaliśmy dofinansowanie z PROW 2007-2013 na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych (ponad 420 tys. zł).
ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona


Dane teleadresowe gminy

Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl