Sportowa Polska

Liczba odwiedzających: 35

Dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020