Dzi¶ jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła

Kompleksowe uzbrojenie terenu w miejscowoƛci Nowe Przybojewo w cel stworzenia strefy aktywnoƛci gospodarczej

OGƁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

o szacunkowej wartoƛci poniĆŒej 14.000 euro

GMINA CZERWIƃSK NAD WISƁĄ REPREZENTOWANA PRZEZ WÓJTA GMINY CZERWIƃSK NAD WISƁĄ

ul. WƂ. JagieƂƂy 16, 09-150 CzerwiƄsk nad WisƂą
tel. (24) 231-58-73, 231-58-60

Rozpoznanie cenowe w Urzędzie Gminy CzerwiƄsk nad WisƂą uregulowane zostaƂo ZaƂącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 16/2009 WĂłjta Gminy CzerwiƄsk nad WisƂą „w sprawie wprowadzenia regulaminu zamĂłwieƄ publicznych”.

Dane teleadresowe gminy

Urz±d Gminy Czerwińsk nad Wisł±
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urz±d Gminy Czerwińsk nad Wisł±
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl