Dziś jest 30 marca 2020 r., imieniny Amelii, Dobromira

Aktualności

Jak segregować śmieci? Na pięć frakcji od 2020 roku…

Data umieszczenia:

Gmina Czerwińsk nad Wisłą rozpoczęła przygotowania do przejęcia gospodarki odpadami komunalnymi i wprowadzenia nowych zasad segregowania śmieci, które teraz zbierane będą i dzielone na pięć frakcji.

Oczywiście można zrezygnować z segregowania, ale od 2020 roku będzie nas to słono kosztować. W rozporządzaniu ministerstwa środowiska znalazł się bowiem zapis, że opłata za niesegregowanie może być nawet czterokrotnie wyższa od tej za segregowanie!

Jak to robić?
Należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Osobno zbieramy papier, szkło, tworzywa sztuczne razem z metalem, a także odpady biodegradowalne. Od przyszłego roku osobny pojemnik zostanie także przeznaczony na popiół z domowych palenisk. Takie oddzielanie pozwala uzyskać surowce do ponownego przetworzenia.

ZMIESZANE RESZTKOWE (worki w kolorze czarnym)
Do worków na odpady zmieszane wrzucamy tylko to, czego nie da się odzyskać, czyli: resztki jedzenia, zużyte chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe i inne odpady higieniczne, zatłuszczony papier, potłuczoną ceramikę, paragony, które choć papierowe, nie nadają się do przetworzenia, a także zwykłe żarówki (żarówki energooszczędne i świetlówki zaliczamy do odpadów niebezpiecznych - wyrzucamy je w specjalnych punktach).

WRZUCAMY:
• odpadki mięsa, ryb, wędlin i kości,
• resztki obiadowe, nabiał, ser, jaja,
• olej jadalny,
• odchody zwierząt domowych,
• artykuły higieniczne (pieluchy jednorazowe, bandaże, chusteczki higieniczne),
• paragony,
• gąbki, szmatki,
• ubrania, obuwie,
• zatłuszczone, papierowe i plastikowe opakowania,
• porcelanę, ceramikę, szkło stołowe,
• znicze.

NIE WRZUCAMY:
• sprzętu AGD, RTV,
• baterii, akumulatorów,
• świetlówek i żarówek energooszczędnych,
• oleju silnikowego i filtrów olejowych,
• opakowań po farbach i rozpuszczalnikach,
• gruzu,
• odpadów zielonych,
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
• innych odpadów nadających się do recyklingu oraz odpadów niebezpiecznych,
• opakowań po środkach ochrony roślin,
• lekarstw,
• popiołu.
Do tego będą przeznaczone worki w kolorze czarnym!

TWORZYWA SZTUCZNE I METAL – worki w kolorze żółtym
Do tego worka trafiają opakowania plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe, tj. kartoniki po soku, mleku, a także kapsle, nakrętki , puszki, styropian opakowaniowy.

WRZUCAMY
• butelki plastikowe,
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
• plastikowe opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach,
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
• metalowe puszki, zakrętki, kapsle,
• styropian opakowaniowy,
• gumę i kauczuk,
• folię aluminiową.

NIE WRZUCAMY
• butelek i pojemników z zawartością,
• opakowań po lekach, wyrobach garmażeryjnych, olejach, margarynach,
• styropianu budowlanego,
• puszek po farbach, lakierach,
• sprzętu AGD i RTV,
• opakowań po aerozolach,
• plastikowych zabawek.

POPIÓŁ (worki szare)
Tu będziemy wrzucać wystudzony popiół z domowych palenisk.

PAPIER (worki w kolorze niebieskim)
Tu trafia wszystko, co papierowe - o ile jest suche, nie jest pokryte folią, nie zawiera domieszek substancji niebezpiecznych. Nie wrzucimy tu więc m. in. papieru, na którym drukowane są paragony czy twardych okładek książek.

WRZUCAMY
• papier szkolny i biurowy,
• zadrukowane kartki, foldery,
• gazetki reklamowe, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma,
• książki i zeszyty,
• opakowania papierowe,
• rurki po papierze toaletowym i ręcznikach,
• kartony po jajkach.

NIE WRZUCAMY
• kartonów po mleku i napojach,
• artykułów higienicznych (np. pieluch jednorazowych, podpasek),
• zatłuszczonego papieru (np. po maśle) i innych tłustych, zabrudzonych opakowań,
• zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych,
• worków po wapnie, cemencie,
• papieru samokopiującego, kalki,
• tapet


SZKŁO (worki w kolorze zielonym)
To właściwe miejsce na butelki, słoiki - nawet zatłuszczone - a także pojemniki po kosmetykach, o ile nie zostały wytworzone z kilku trwale połączonych surowców.

WRZUCAMY
• butelki i słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek), po napojach, produktach spożywczych, kosmetykach.

NIE WRZUCAMY
• szkła okiennego (zbrojonego, żaroodpornego), szyb samochodowych,
• porcelany, fajansu, ceramiki, doniczek,
• kryształu, luster, szkła stołowego,
• kineskopów,
• opakowań po lekach, termometrów,
• szkła okularowego, świetlówek, żarówek, zniczy.


BIO (worki w kolorze brązowym)
Do brązowych pojemników wrzucamy gałęzie, skoszoną trawę, a także odpadki warzywne i owocowe. Posłużą jako kompost i tym samym przyczynią się do użyźniania gleby.

WRZUCAMY
• odpady z surowych warzyw i owoców,
• liście, kwiaty,
• rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów.

NIE WRZUCAMY
• kości, mięsa i odchodów zwierząt,
• oleju jadalnego, resztek obiadowych,
• przetworów z warzyw i owoców,
• żywności gotowanej, smażonej,
• drewna impregnowanego,
• popiołu, ziemi i kamieni.


ODPADY NIEBEZPIECZNE
Zaliczają się do nich zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, chemikalia, np. środki czyszczące, tusze, barwniki, zużyty olej silnikowy, a także sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie możemy wyrzucać do worków na śmieci zmieszane! Można je będzie oddać w przeznaczonych do tego punktach w sklepach i aptekach, a także w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajdować się będzie w Sielcu, obok ZGKiM. Przeterminowanych leków nie wolno wyrzucać nie tylko do zwykłego śmietnika, ale także do toalety. Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki. Leki zbierane w pojemnikach w aptekach poddawane są termicznej utylizacji.


SEGREGACYJNE DYLEMATY

Co z kartonem po mleku?
Z zewnątrz jest papierowy, od wewnątrz wyściełany aluminium, ,,gwint" ma z plastiku - gdzie więc go wyrzucić? Kartony na żywność płynną to tzw. opakowania wielomateriałowe: mimo papierowych elementów umieszczamy je w workach na metal i tworzywa sztuczne.

Czy opakowania przed wyrzuceniem trzeba umyć?
Kiedyś zalecano mycie opakowań, jednak, ze względu na oszczędność wody, zaniechano tego. Ważne, żeby OPRÓŻNIĆ OPAKOWANIA Z RESZTEK JEDZENIA.

Czy rzeczywiście wszystko trafia do jednej śmieciarki?
Firmy wywozowe dysponują wielokomorowymi śmieciarkami, w których nie dochodzi do zmieszania odpadów. Odpady segregowane mogą zostać odebrane jako zmieszane w sytuacji, gdy są źle wysortowane i nie kwalifikują się do odbioru selektywnego. Jeśli jednak mamy podejrzenia, że firma miesza selektywnie zbierane odpady, zgłośmy ten fakt.

Dlaczego do zielonego worka na szkło wrzucamy tylko szkło opakowaniowe?
Szkło okienne, stołowe, okularowe czy żaroodporne ma inną temperaturę topnienia niż szkło opakowaniowe (butelki, słoiki czy opakowania szklane po kosmetykach) dlatego stanowi zanieczyszczenie na linii recyklingu szkła.

Zgniataj!
Odpady z miękkich tworzyw sztucznych, np. plastikowe butelki, koniecznie zgniatajmy. Dzięki temu zyskujemy ok. 80% więcej miejsca w worku/pojemniku, rzadziej musimy wynosić śmieci, a przede wszystkim - nie płacimy za transport powietrza.

Wystudź popiół!
Do szarych worków będziemy wrzucać popiół – pamiętajmy jednak , by był już wystudzony. Rozgrzany popiół może się jeszcze zatlić i spowodować pożar śmieciarki. Pamiętajmy, by nie zalewać worka z popiołem wodą.

Dodatkowe informacje:
1.Pojemniki koloru czarnego, oznaczone napisem „Odpady zmieszane”, które dotychczas posiadali właściciele nieruchomości pozostają. Gmina, w ramach opłaty uiszczanej przez właścicieli, będzie je dzierżawić. Po roku natomiast nastąpi możliwość ich wykupu po obniżonej cenie.
2. Wprowadza się również pewne ograniczenia. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sielcu, każdy mieszkaniec będzie mógł oddać do 8 sztuk zużytych opon w ciągu roku oraz do 250 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Dane teleadresowe gminy

Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl