Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Nowe Radzikowo

Liczba odwiedzających: 560
Czas trwania wydarzenia: od: 22.03.2023 r., godz. 15.00 do: 22.03.2023 r., godz. 17.00

Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl
www: http://www.czerwinsk.pl/

Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl
www: http://www.czerwinsk.pl/

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Sołectwa Nowe Radzikowo Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zwołuje Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Nowe Radzikowo na dzień 22 marca 2023 r. (środa), godzina 15.00 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Radzikowie, Stare Radzikowo nr 8.

Porządek zebrania:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Sołtysa.
  3. Wybór Rady Sołeckiej.
  4. Zamknięcie obrad Zebrania Wiejskiego.