Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Nowe Przybojewo

Liczba odwiedzających: 380
Czas trwania wydarzenia: od: 17.03.2023 r., godz. 15.00 do: 17.03.2023 r., godz. 17.00

Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl
www: http://www.czerwinsk.pl/

Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl
www: http://www.czerwinsk.pl/

Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Nowe Przybojewo na dzień 17 marca 2023 r. (piątek), godzina 15.00 w Nowym Przybojewie , w lokalu Nowe Przybojewo 3.

Porządek zebrania:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Sołtysa.
  3. Wybór Rady Sołeckiej.
  4. Zamknięcie obrad Zebrania Wiejskiego.