Komunikat dotyczący gospodarki odpadami

Data: 08.01.2021 r., godz. 10.38    Liczba odwiedzających: 7892
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą z 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2021 roku, właściciele nieruchomości zamieszkałych, zobowiązani są do wnoszenia bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry za okres dwóch miesięcy, w następujących terminach:

1) do 15 stycznia za miesiące: styczeń, luty;
2) do 15 marca za miesiące: marzec, kwiecień;
3) do 15 maja za miesiące: maj, czerwiec;
4) do 15 lipca za miesiące: lipiec, sierpień;
5) do 15 września za miesiące: wrzesień, październik;
6) do 15 listopada za miesiące: listopad, grudzień.

Właściciele nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są wnosić opłatę bez wezwania za cały rok z góry w terminie do 15 maja danego roku.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w niezmienionej wysokości uiszcza się przelewem na indywidualny numer konta bankowego, wygenerowanego na podstawie numeru złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry, za kilka okresów rozliczeniowych, nie więcej jednak niż do końca roku kalendarzowego.