Powódź

Liczba odwiedzających: 1560
Najważniejsze informacje dotyczące powodzi
Według art. 16 pkt 43 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – powódź to wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub na morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenia dla ludności lub mienia.

Rodzaje powodzi:
  • roztopowe (wiosenne) – spowodowane są topnieniem pokrywy śnieżnej. Zdarza się, że jednocześnie nakładają się na to opady deszczu, co zwiększa wysokość wezbrania. Pojawiają się na wszystkich rzekach kraju, ale najgroźniejsze rozmiary przyjmują na dużych rzekach nizinnych. W sytuacji gdy na zamarzniętym gruncie zalega obfita warstwa śniegu, a następuje gwałtowny wzrost temperatury powietrza, dochodzi do szybkiego topnienia pokrywy śnieżnej i znacznego dopływu do rzek, powodując powódź.
  • opadowe (letnie) – spowodowane są intensywnymi opadami deszczu. Pojawiają się na wszystkich rzekach kraju. Najgroźniejsze rozmiary przyjmują na rzekach górskichi podgórskich. Na dużych rzekach nizinnych oraz na rzekach pojeziernych nie powodują istotnych zagrożeń powodziowych. Natomiast na małych i średnich rzekach nizinnych powodują zagrożenia powodziowe podobne do wezbrań roztopowych.
  • zatorowe (zimowe) – powstają w czasie zamarzania rzek, gdy w wodzie powstaje śryz, czyli kryształki lodu spowalniające przepływ wody i sprzyjające powstaniu zatoru, albo podczas kruszenia się kry lodowej przy dodatnich temperaturach. Dochodzi wówczas do spiętrzenia się kry.
  • sztormowe ( jesienno – zimowe ) – przyczyną są sztormowe wiatry, wiejące najczęściej z kierunków północnych. Spycha on masy wodne ku brzegowi, powodując „wpychanie” wody w ujścia rzek. Jeżeli nastąpi łączne oddziaływanie wezbrania roztopowego, zatoru lodowego i wezbrania sztormowego , grozi katastrofalna powódź na wybrzeżu.

Pogotowie przeciwpowodziowe
- ogłasza odpowiednia władza samorządowa - w naszym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, gdy poziom lustra wody wzrasta do ustalonego na danym wodowskazie poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi lub istnieją inne przesłanki o zagrożeniu powodziowym.
Pogotowie przeciwpowodziowe wiąże się przede wszystkim ze sprawdzeniem gotowości działania służb i instytucji odpowiedzialnych za ochronę ludzi i przeciwdziałanie skutkom powodzi. Stosuje się również wzmożoną obserwację stanów wód i infrastruktury przeciwpowodziowej.

Alarm powodziowy
- ogłasza odpowiednia władza samorządowa - w naszym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego (ustalonego dla danego wodowskazu).
Ogłoszenie alarmu powodziowego wiąże się z całodobowymi dyżurami administracji, centrów zarządzania kryzysowego, magazynów przeciwpowodziowych oraz służb i instytucji związanych z gospodarką wodną oraz ochroną przeciwpowodziową. Podejmują one działania mające chronić ludzi i dobytek przed powodzią.
Z dużą częstotliwością monitoruje się stan wody na ciekach oraz stan urządzeń przeciwpowodziowych i hydrotechnicznych. Może zostać zarządzona ewakuacja, do której przeprowadzenia są uprawnieni strażacy kierujący działaniami ratunkowymi.

Stan wody w rzece Wiśle odczytywany jest na wodowskazie znajdującym się w miejscowości Wychódźc.

  • stan ostrzegawczy jest ogłaszany dla wartości odczytu na wodowskazie 550 cm
  • pogotowie przeciwpowodziowe ogłaszane jest dla wartości odczytu na wodowskazie 600 cm