„Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie”

Liczba odwiedzających: 1131
Zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie” dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020
DOFINANSOWANIE 1 148 500,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 3 205 316,00 zł
Umowę Nr 2020/0292/9135/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w dniu 1 grudnia 2020 r. zawarł Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisła – Marcin Gortat.
Zadanie dotyczy budowy nowego obiektu sali gimnastycznej (kubaturowego) i realizacji nowego zadania.
1. Typ obiektu i zwięzła charakterystyka:
Projektowana rozbudowa obiektu szkoły, znajdującego się na działce nr 251 w miejscowości Goławin, ma na celu dobudowę szkolnej sali gimnastycznej i zaplecza magazynowo – sanitarnego wraz z niezbędnymi instalacjami (sanitarna, c.o., elektryczna). Istniejący obiekt to budynek 2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem przechodzącym w przyziemie. Obiekt szkoły zostanie połączony z projektowanym zapleczem sportowym poprzez przebicie w rejonie istniejącego pokoju nauczycielskiego położonego na parterze i biblioteki w poziomie piwnicy.
2. Podstawowy cel przedsięwzięcia:
Głównym celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie zakresu użytkowego obiektu Szkoły Podstawowej w Goławinie o część sportową wraz z zapleczem.
3. Przeznaczenie obiektu sportowego:
Sala gimnastyczna będzie służyła uprawianiu następujących dyscyplin sportowych - piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, gimnastyka, piłka nożna. Odbywać się będą zawody rangi gminnej i powiatowej.
Dane dotyczące wymiarów, powierzchni i kubatury:
Projektowana sala gimnastyczna będzie posiadać wymiary: szerokość - 12,74 metra, długość - 24,94 metra, co daje powierzchnię użytkową 317,72 m2, wysokość - od 7,20 do 8,10 metra.