Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Liczba odwiedzających: 1066
Cel operacji to Wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich oraz poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego w miejscowości Raszewo Dworskie poprzez przebudowę drogi gminnej nr 300201W dzięki której skróci się czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej.

Zakres prac to:
• Roboty przygotowawcze
• Roboty ziemne
• Odwodnienie
• Podbudowa
• Nawierzchnia
• Pobocza
• Zjazdy
• Usunięcie kolizji z sieciami
• Oznakowanie