Pozostałe informacje

Liczba odwiedzających: 1198
W szkole funkcjonuje boisko szkolne z nową nawierzchnią trawiastą, sala gimnastyczna i plac zabaw. Są one dostępne dla uczniów w czasie trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Ponadto zabytkowy park przyszkolny zapewnia wiele miejsca do rekreacji dla uczniów, mieszkańców Chociszewa i okolicy.