Historia Szkoły

Liczba odwiedzających: 1427
Historia nauczania w chociszewskim dworku sięga lat 50-tych XIX wieku. Szkołę dla dzieci wiejskich uruchomili wówczas właściciele Chociszewa Józef i Maria Lewoccy, wspomagani przez matkę Józefa Katarzynę Lewocką z Lipińskich znaną pisarkę i publicystkę warszawską. Wybuch powstania styczniowego zniweczył to dzieło. W okresie międzywojennym istniała w Chociszewie szkoła powszechna 2-klasowa mieszcząca się w domu państwa Brendów w Chociszewie-Majdanach. Po drugiej wojnie światowej w 1948 roku w budynku dworku chociszewskiego rozpoczęła funkcjonowanie Szkoła Podstawowa. W latach 1948-1958 – pięcioklasowa, od roku 1958 – siedmioklasowa, W latach 1976 – 1999 miała ona dwa punkty filialne, 4-klasowe szkoły podstawowe w Goworowie i w Miączynie. W latach 1959-1963 baza lokalowa szkoły została poszerzona o budynek sali gimnastycznej, przy której istniały dwie sale lekcyjne. Ten budynek został wyremontowany w roku 2003. Podniesiono wysokość sali gimnastycznej, powstał węzeł sanitarny. W 1975 roku wpisano dwór chociszewski do rejestru zabytków, co przyniosło ograniczenia dotyczące przebudowy i remontów głównego budynku szkoły. W ciągu 72 lat funkcjonowania szkoły ukończyło ją 1846 absolwentów.
W latach 1960 – 1974 równolegle istniała Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Szkołę Przysposobienia Rolniczego ukończyło 306 absolwentów.