Modernizacja i remont SUW w Nieborzynie

Liczba odwiedzających: 103
Wymieniono orurowanie, urządzenia technologiczne, instalację sterowania oraz zamontowano agregat prądotwórczy za kwotę ok. 507000 zł, umarzalna pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 450000 zł.