Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu energetycznego budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerwińsk nad Wisłą

Liczba odwiedzających: 156
Wykonano termomodernizacja budynków SP w Goławinie i UG Czerwińsk nad Wisłą - docieplenie ścian oraz dachu, częściowa wymiana instalacji CO, wykonanie instalacji fotowoltaicznej (OZE) w dwóch budynkach za kwotę ponad 1550000 zł, dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 w kwocie ok. 1220000 zł.