Modernizacja dróg gminnych kruszywem (Wilkowuje-Chociszewo, Łbowo)

Liczba odwiedzających: 150
Wykonano nawierzchnię z kruszywa na odcinkach długości 2,10 km za kwotę ponad 327000 zł, dofinansowanie z „FOGR” 80000 zł.