Numery telefonów

Liczba odwiedzających: 18263
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy 
faks: 242315199 

URZĄD STANU CYWILNEGO

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY

Kierownik Wydziału

Ewidencja Ludności

Obsługa Rady Miejskiej

Oświata

Organizacje Pozarządowe

Promocja Miasta i Gminy, Obsługa Informatyczny

Kadry
tel: 242315886

WYDZIAŁ INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY

Kierownik Wydziału

Zamówienia Publiczne

Działalność Gospodarcza, Drogi, Opieka nad Zwierzętami

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

Gospodarka Odpadami

Zagospodarowanie Przestrzenne

Gospodarka Gruntami

WYDZIAŁ FINANSOWY

Kierownik Wydziału

Podatki i Opłaty Lokalne

Księgowość Podatkowa

Księgowość Budżetowa

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY
Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, OC i p. poż.

POZSTAŁE

Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
tel: 24 231 58 81

Punkt Kasowy Vistula Bank Spółdzielczy