Archiwum aktualności: wszystkie kategorie

Wykaz publikowanych aktualności.
 • Zaproszenie do konkursu
  (Zam: 15.10.2021 r., godz. 14.24)    21

  Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: „Spotkanie z zabawą – andrzejkowe lanie wosku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą”
 • Zaproszenie
  (Zam: 15.10.2021 r., godz. 08.40)    16

  Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Starostwo Powiatowe w Płońsku zapraszają na pierwsze spotkanie sieciujące dla Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu płońskiego pn. "Produkt lokalny na miarę XXI wieku".
 • Prace remontowe w Chociszewie
  (Zam: 14.10.2021 r., godz. 10.42)    77

  W zabytkowej Szkole Podstawowej w Chociszewie trwają prace remontowe związane z zadaniem „Odnowienie (renowacja) zabytkowego obiektu Szkoły Podstawowej w Chociszewie”.
 • Życzenia
  (Zam: 14.10.2021 r., godz. 08.08)    43

  Dyrektorzy, Kadra Pedagogiczna, Pracownicy Obsługi Szkół Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą
 • Prace drogowe na drodze powiatowej
  (Zam: 13.10.2021 r., godz. 14.33)    71

  Na drodze powiatowej w kierunku Miączynka trwają prace remontowe związane z realizacją zadania "Remont drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek".
 • Pokazaliśmy, że Mazowsze liczy się dla Polski! Dziękujemy!
  (Zam: 08.10.2021 r., godz. 08.13)    80

  Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 spisano ponad 95% mieszkań w kraju. Jako najludniejsze województwo mamy w tym znaczący udział i każdy mieszkaniec Mazowsza, który wziął udział w spisie, powinien mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku.
 • Komunikat dla właścicieli lasów
  (Zam: 05.10.2021 r., godz. 10.10)    139

  Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 24 maja 2021 r, dotyczącymi rozpoczęcia w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) „Wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024” obejmującego lasy wszystkich form własności, w tym także lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa, informuje, że prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.
 • Podpisanie umów na dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie
  (Zam: 04.10.2021 r., godz. 12.58)    144

  28 września 2021 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie miało miejsce podpisanie umów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dotacje zakupu sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej dla jednostek OSP oraz na działania związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest.
 • Zawiadomienie
  (Zam: 01.10.2021 r., godz. 13.13)    247

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą
 • Ostatni dzień Spisu Powszechnego
  (Zam: 29.09.2021 r., godz. 12.16)    137

  Osoby, które nie wzięły jeszcze udziału w Narodowym Spisie Powszechnym, zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą na dyżur rachmistrzów spisowych 30 września 2021 r. w godzinach 8.00 - 18.00