Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie,

Data: 16.05.2023 r., godz. 14.54    361
jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o uzyskaniu dotacji celowej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w 2023 roku.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 roku w latach 2021 – 2025 jest realizowany Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” zgodnie, z którym placówki wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe mogą otrzymać dotację celową na:
  • zakup książek będących nowościami wydawniczym;
  • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych;
  • realizację działań promujących czytelnictwo.

W roku budżetowym 2023, Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą otrzymała w ramach ww. programu dotację celową w wysokości 26 000,00 zł przy jednoczesnej konieczności zapewnienia wkładu własnego w wysokości 6 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą otrzymała dotację w wysokości 12 000,00 zł przy jednoczesnym zapewnieniu wkładu własnego w wysokości 3 000,00 zł, która zostanie przekazana na zakup książek będących nowościami wydawniczym.

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie otrzymała dotację:
  • na oddział przedszkolny w wysokości 1 500,00 zł przy jednoczesnym zapewnieniu wkładu własnego w wysokości 375,00 zł, która zostanie przekazana na zakup książek będących nowościami wydawniczym;
  • na szkołę podstawową w wysokości 4 000,00 zł przy jednoczesnym zapewnieniu wkładu własnego w wysokości 1 000,00 zł, która zostanie przekazana na zakup książek będących nowościami wydawniczym oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Goławinie otrzymała dotację:
  • na oddział przedszkolny w wysokości 1 500,00 zł przy jednoczesnym zapewnieniu wkładu własnego w wysokości 375,00 zł, która zostanie przekazana na zakup książek będących nowościami wydawniczym;
  • na szkołę podstawową w wysokości 4 000,00 zł przy jednoczesnym zapewnieniu wkładu własnego w wysokości 1 000,00 zł, która zostanie przekazana na zakup książek będących nowościami wydawniczym, realizację działań promujących czytelnictwo oraz zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodźcu otrzymała dotację w wysokości 3 000,00 zł przy jednoczesnym zapewnieniu wkładu własnego w wysokości 750,00 zł, która zostanie przekazana na zakup książek będących nowościami wydawniczym oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Środki finansowe w ramach przedmiotowej dotacji Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą otrzyma na podstawie zawartej umowy w dniu 12 kwietnia 2023 roku pomiędzy Mazowieckim Kuratorem Oświaty, a Burmistrzem Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.