Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Data: 15.03.2023 r., godz. 11.46    450
o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zdziarka
Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Sołectwa Zdziarka Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zwołuje Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Zdziarka na dzień 27 marca 2023 r. (poniedziałek), godzina 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 16.

Porządek zebrania:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Sołtysa.
  3. Wybór Rady Sołeckiej.
  4. Zamknięcie obrad Zebrania Wiejskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
/-/ Marcin Gortat