Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Data: 15.03.2023 r., godz. 11.44    395
o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Roguszyn
Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Sołectwa Roguszyn Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zwołuje Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Roguszyn na dzień 27 marca 2023 r. (poniedziałek), godzina 16.00 w Roguszynie, w lokalu Roguszyn nr 17.

Porządek zebrania:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Sołtysa.
  3. Wybór Rady Sołeckiej.
  4. Zamknięcie obrad Zebrania Wiejskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
/-/ Marcin Gortat