Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Data: 14.03.2023 r., godz. 15.59    111
o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wychódźc.
Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Sołectwa Wychódźc Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Wychódźc na dzień 24 marca 2023 r. (piątek), godzina 18.00 w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie, Chociszewo 47.

Porządek zebrania:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Sołtysa.
  3. Wybór Rady Sołeckiej.
  4. Zamknięcie obrad Zebrania Wiejskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
/-/ Marcin Gortat