Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Data: 14.03.2023 r., godz. 15.58    101
o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wilkowuje.
Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Sołectwa Wilkowuje Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Wilkowuje na dzień 24 marca 2023 r. (piątek), godzina 16.00 w Wilkowujach, w lokalu Wilkowuje 23 A.

Porządek zebrania:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Sołtysa.
  3. Wybór Rady Sołeckiej.
  4. Zamknięcie obrad Zebrania Wiejskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
/-/ Marcin Gortat