Rozpoczął się nabór do oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych

Data: 23.01.2023 r., godz. 10.18    121
Szanowni Rodzice, zgodnie z zarządzeniem nr 3/2023 i 4/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą od 23 stycznia 2023 roku do 3 lutego 2023 roku trwa nabór wniosków o przyjęcie dzieci w wieku 3 – 6 lat do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dzieci w wieku 7 lat do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Czerwińsk nad Wisłą.
Wzorem lat ubiegłych Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą w ramach posiadanej sieci oddziałów przedszkolnych oraz szkół oferuje mieszkańcom naszej gminy 225 miejsc w 9 oddziałach przedszkolnych oraz 125 miejsc w klasach I szkół podstawowych, z czego:

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą:
  • Liczba oddziałów przedszkolnych: 6 dla dzieci w wieku 3 – 6 lat;
  • Liczba oddziałów klas I SP: 2 oddziały;

Telefon kontaktowy: (24) 261 85 70

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie:
  • Liczba oddziałów przedszkolnych: 1 dla dzieci w wieku 5 – 6 lat;
  • Liczba oddziałów klas I SP: 1 oddział;

Telefon kontaktowy: (24) 231 61 13

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Goławinie:
  • Liczba oddziałów przedszkolnych: 1 dla dzieci w wieku 5 – 6 lat;
  • Liczba oddziałów klas I SP: 1 oddział;

Telefon kontaktowy: (24) 231 81 09

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodźcu:
  • Liczba oddziałów przedszkolnych: 1 dla dzieci w wieku 5 – 6 lat;
  • Liczba oddziałów klas I SP: 1 oddział;

Telefon kontaktowy: (24) 231 83 05

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47097/wiadomosci/669380/files/zarzadzenie3202320230103.pdf
Harmonogram rekrutacji do szkoły podstawowej: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47097/wiadomosci/669382/files/zarzadzenie4202320230103.pdf

W przypadku wszystkich placówek oświatowych dokumenty niezbędne do złożenia przez rodziców/prawnych opiekunów w celu zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego lub szkoły otrzymają Państwo w sekretariacie danej placówki.

Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców/prawnych opiekunów dzieci w wieku 3 – 7 lat do przystąpienia do naboru do oddziałów przedszkolnych lub klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Czerwińsk nad Wisłą.