Strażacy z Radzikowa z nowoczesnym sprzętem

Data: 10.01.2023 r., godz. 11.36    597
9 stycznia 2023 r. w naszym Urzędzie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego, w którym uczestniczył Minister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba.
W przekazaniu udział wzięli Druhowie Gabriel Wróblewski, Dawid Lewandowski, Paweł Chludziński Sławomir Kalata, Krzysztof Kosowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Szurmak oraz pracownik Urzędu ds. obrony cywilnej Paweł Bednarek.

Nowoczesny sprzęt ratowniczy wykorzystywany będzie głównie podczas akcji polegających na zabezpieczeniu zdarzeń komunikacyjnych, do których często wyjeżdżają strażacy m.in. na Drogę Krajową 62 przebiegającą przez Miasto i Gminę Czerwińsk nad Wisłą.

Ze względu na odległość od Płońska w którym znajduje się Państwowa Straż Pożarna to właśnie Druhowie Ochotnicy są pierwsi na miejscach zdarzeń a cenna jest każda sekunda.

Jednostka OSP Stare Radzikowo wzbogaciła się o następujący sprzęt:
 • zestaw drewna do stabilizacji pojazdów, 1 sztuka,
 • kliny schodkowe 600x250x80, 4 sztuki,
 • drabina teleskopowa, 1 sztuka,
 • zestaw dysków świetlnych, 1 sztuka,
 • motopompa półszlamowa, 1 sztuka,
 • pompa zatapialna, 1 sztuka,
 • elektronarzędzia, 1 sztuka,
 • parawan, 1 sztuka,
 • przedłużacz bębnowy siłowy, 1 sztuka,
 • przedłużacz bębnowy, 1 sztuka,
 • zestaw kominiarski, 1 sztuka,
 • podkrzesywarka spalinowa, 1 sztuka,
 • piły ze zbijakiem i skrzynką transportową, 1 sztuka,
 • bosak dielektryczny, 1 sztuka,
 • urządzenie dielektryczne Halligan, 1 sztuka,
 • topór klasyczny dielektryczny, 1 sztuka,
 • wodery, 2 pary

Sprzęt o wartości 34 000 zł brutto został zakupiony dzięki:
Środkom finansowym z Funduszu Sprawiedliwości – 30 000 zł
Środkom finansowym Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – 1 000 zł
Środkom finansowym OSP Stare Radzikowo – 3 000 zł