W Chociszewie trwa remont garażu OSP

Data: 21.11.2022 r., godz. 15.24    580
W garażu OSP Chociszewo trwają prace remontowe w ramach zadania „Modernizacja budynku strażnicy OSP Chociszewo”
Podczas robót wykonane zostaną wewnętrze ściany w garażu, przeprowadzony zostanie remont dachu, montaż nowej bramy garażowej i wykonanie instalacji elektrycznej.
Powyższe prace bez wątpienia podniosą sprawność bojową Jednostki z Chociszewa.

„Modernizację strażnicy wykonana w ramach Zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”
Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 30 000 zł