Z dziennika budowy...

Data: 17.11.2022 r., godz. 12.03    516
Prace budowlane nowej szkoły w Chociszewie znajdują się w bardzo zaawansowanym etapie.
Zostały już zamontowane drzwi i okna a w tej chwili trwa ocieplanie budynku.

Stan surowy zamknięty zostanie ukończony zgodnie z harmonogramem.