Dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła- przypomnienie-

Data: 16.11.2022 r., godz. 12.45    503
Informujemy naszych mieszkańców, że tylko do 30 listopada br. możliwe jest składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego oraz o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.
Jednocześnie informujemy, że w myśl znowelizowanej ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz. U. z 2022 poz. 1692 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1967 z póżn. zm.) wnioskodawcy, którym nie przyznano dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych lub ich wnioski zostały pozostawione bez rozpoznania mogą ponownie ubiegać się o jego przyznanie. Przyznanie w/w dodatków będzie możliwe po ponownym rozpoznaniu wniosków i spełnieniu kryteriów wynikających ze znowelizowanych przepisów.

Czas na ponowne złożenie wniosków to 30 listopada 2022r.