Zakup preferencyjny paliwa stałego w naszej Gminie

Data: 07.11.2022 r., godz. 12.34    1826
Szanowni Państwo, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą przystąpiła do realizacji ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
Od dnia 8 listopada 2022 r. (wtorek) rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o zakup paliwa stałego. Formularz wniosku dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią, oraz zamieszczonymi informacjami i oświadczeniami.

Ważne informacje:
  • Wnioski mogą składać osoby, którym został przyznany lub wypłacony dodatek węglowy.
  • Pojedyncze gospodarstwo domowe będzie miało możliwość zakupu 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejne 1,5 tony węgla do 15 kwietnia 2023 roku.
Wnioski można składać:
  • w formie pisemnej osobiście lub listownie w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą
  • w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP lub na adres mailowy urzad@czerwinsk.pl – WAŻNE – należy pamiętać, że taki wniosek powinien zostać podpisany za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego (przesłanie skanu nie wypełnia warunków przesłania wniosku drogą elektroniczną).

Do pobrania
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

WAŻNE - Informacje dotyczące dystrybucji węgla podamy w oddzielnej wiadomości.