Dwie Jednostki OSP otrzymały dofinansowania

Data: 21.09.2022 r., godz. 10.54    124
Blisko 950 tys. zł z WFOŚiGW w Warszawie trafiło do Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów płońskiego i żuromińskiego na zakup nowego sprzętu i wyposażenia, instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach jednostek OSP oraz wsparcie młodzieżowy drużyn pożarniczych. Wśród dofinansowanych jednostek znalazły się dwie Straże Pożarne z terenu naszej Gminy.
19 września 2022 r. umowy z przedstawicielami Jednostek OSP Chociszewo i OSP Stare Radzikowo podpisał prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie Marek Ryszka.
W spotkaniu w komendzie płońskiej PSP wzięli udział lokalni samorządowcy oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, poseł ziemi płocko-ciechanowskiej oraz nadbryg. Jarosław Nowosielski, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Radzikowie
Nazwa zadania: Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Starym Radzikowie
Koszt kwalifikowany: 17 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 14 450 zł
Procent dofinansowania: 85 %
Środki finansowe z budżetu Miasta i Gminy: 2550 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Chociszewie
Nazwa zadania: Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Chociszewie
Koszt kwalifikowany: 20 877,45 zł
Kwota dofinansowania: 18 877,45 zł
Procent dofinansowania: 90,42 %
Środki finansowe z budżetu Miasta i Gminy: 2000 zł