"Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest"

Data: 20.09.2022 r., godz. 14.05    145
19 września 2022 r. w Starostwie Powiatowy w Płońsku Burmistrz Marcin Gortat oraz Skarbnik Rafał Gwiazda podpisali umowę z Markiem Ryszką, prezesem zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na działania związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest.
W spotkaniu wzięli udział lokalni samorządowcy oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, poseł ziemi płocko-ciechanowskiej.

"Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest"
Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie niebezpieczny materiał zostanie w bezpieczny sposób zdementowany z dachów przez specjalistyczne firmy i unieszkodliwiony na składowiskach odpadów niebezpiecznych.
  • Koszty kwalifikowane 35 000
  • Kwota dofinansowania 35 000 zł