Warsztaty kulinarne

Data: 04.05.2022 r., godz. 10.56    140
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą wraz z Bankiem Żywności w Ciechanowie zaprasza osoby zakwalifikowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 do udziału w warsztatach, które odbędą się w dniu 10.05.2022 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
w godzinach:
I grupa 10.00 – 11.00,
II grupa 11.00- 12.00.

Zapisy będą przyjmowane w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach. Dają one możliwość spotkania się z innymi ludźmi, wymiany doświadczeń i spędzenia czasu w miłej atmosferze.

Osoby biorące udział w warsztatach będą mogły w tym dniu odebrać paczki żywnościowe.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Słupecka tel. 734440104