Życzenia dla Strażaków

Data: 04.05.2022 r., godz. 08.47    101
Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka, wszystkim Strażakom a w szczególności Druhnom i Druhom Strażakom Jednostek OSP działających na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą...
oraz ich Rodzinom, składamy najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności zawodowej.
Dzień Strażaka to święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń ale też w swoisty sposób piękną służbę.
Tyle samo powrotów co wyjazdów!