Podsumowanie roku 2021

Data: 12.01.2022 r., godz. 15.20    240
Szanowni Mieszkańcy, zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem 2021 roku m.in. pod kątem zrealizowanych inwestycji i zadań na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą. Początek nowego roku to czas refleksji nie tylko nad tym co minęło ale też nad tym co czeka nas w przyszłości.
Jest to również czas oceny tego, co zrealizowaliśmy w ubiegłym roku. Pomimo trwającej pandemii COVID-19 wiele ważnych inwestycji za nami, które udało się zrealizować dzięki pozyskanym dotacjom a także dzięki dotacjom z różnych źródeł
Poniżej chcielibyśmy przedstawić najważniejsze zadania, które wykonaliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Otrzymaliśmy wstępną promesę dotycząca dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 9.525.423,14.
Zakłada się rozbudowy dróg o łącznej długości około 8,4 km w następujących miejscowościach:
 • ul. Praga w Czerwińsku nad Wisłą;
 • Stare Radzikowo – Kuchary-Skotniki;
 • Grodziec – Kuchary-Skotniki;
 • Wola;
 • Kuchary-Skotniki;
 • Karnkowo.
Realizacja inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj nastąpi w latach 2023-2025. Planuje się podbudowy, nawierzchnię bitumiczną o szerokościach 3,5 - 5 m, pobocza, odwodnienie, elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
szczegóły: https://czerwinsk.pl/aktualnosci/463/

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie
Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego budynku sali gimnastycznej o wymiarach 12,74 x 24,94 m wraz z zapleczem magazynowo - sanitarnym oraz dydaktycznym. W ramach zadania zostaną wykonane roboty branży budowlanej i konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, a także niezbędne zagospodarowanie terenu. Założony termin zakończenia robót to początek sierpnia 2022 roku. Pozyskano  dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska –
Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 w kwocie 1 317 500,00 zł.  
Całkowita wartość inwestycji to około 3 200 000 zł


Odnowienie (renowacja) zabytkowego obiektu Szkoły Podstawowej w Chociszewie
Remont zabytkowego obiektu Szkoły Podstawowej w Chociszewie objął m.in. wymianę pokrycia dachowego, izolację ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej, remont pomieszczeń w budynku, renowację elewacji, modernizację kotłowni.
Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Kwota dofinansowania 800 000 zł
Całkowita wartość inwestycji to około 982 000 złPrzebudowa drogi gminnej nr 300208W w miejscowości Gawarzec Górny
Za kwotę około 600 000 zł wykonano następujące elementy obiektu o długości 0,66 km:

 • Roboty przygotowawcze;
 • Roboty ziemne;
 • Roboty rozbiórkowe;
 • Odwodnienie;
 • Poszerzenie;
 • Podbudowa;
 • Nawierzchnia jezdni;
 • Pobocze;
 • Zjazdy;
 • Oznakowanie.


Przebudowa drogi gminnej nr 300210W w miejscowościach Stobiecin i Gawarzec Górny
Za kwotę około 467 000 zł wykonano następujące elementy obiektu o długości 0,55 km:
 • roboty przygotowawcze;
 • roboty ziemne;
 • podbudowa;
 • odwodnienie;
 • nawierzchnia;
 • pobocza;
 • zjazdy indywidulne;
 • zjazdy publiczne;
 • elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przebudowa drogi w miejscowości Stobiecin
Za kwotę około 406 000 zł wykonano następujące elementy obiektu o długości 1,05 km:
 • roboty przygotowawcze;
 • poszerzenie;
 • podbudowa;
 • nawierzchnia jezdni;
 • pobocza;
 • zjazdy.


Budowa drogi wyjazdowej z targowiska miejsko-gminnego w Nowym Przybojewie w ramach środków własnych budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. – z Mińska Mazowieckiego wykonało istotny odcinek drogi wyjazdowej z targowiska o długości 0,39 km.
Całkowita wartość inwestycji to około 164 000 zł.


Budowa drogi wyjazdowej z targowiska miejsko-gminnego w Nowym Przybojewie w ramach środków własnych budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Kryjak – z Bodzanowa wykonało z kruszywa łamanego odcinek drogi wyjazdowej z targowiska o długości 0,6 km.
Całkowita wartość inwestycji to około 112 000 zł.


Przebudowa drogi w miejscowości Sielec w ramach środków własnych budżetu miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski – z Glinojecka wykonało z kruszywa łamanego odcinek drogi asfaltowej o łącznej długości 0,929 km.
Całkowita wartość inwestycji to około 372 000 zł.
 
Budowa wodociągu w miejscowościach Chociszewo, Gawarzec Górny, Nowe Radzikowo, Osiek, Sielec, Wychódźc, Zdziarka
Budowę sieci wodociągowej o łącznej długości ok 3 km, wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej.
Całkowita wartość inwestycji to około 163 000 zł

Modernizacja drogi gminnej nr 300211W Stary Boguszyn - Nowy Boguszyn
Modernizację drogi gruntowej na odcinku długości około 1,2 km wykonał ZGKiM
Całkowita wartość inwestycji to około 32 000 zł

Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Garwolewie, na którą przyznano dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 50 000 zł.
Długość odcinka to 0,84 km.
Całkowita wartość inwestycji to około 130 000 zł

Modernizacja strażnicy OSP w Raszewie Włościańskim poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej
W ramach prac wykonano instalację fotowoltaicznej w postaci montażu paneli, inwertera, przewodu solarnego i innych niezbędnych urządzeń wykorzystywanych przy produkcji prądu. Układ wytwórczy o mocy znamionowej 16,02 kWp składa się z 36 szt. modułów monokrystalicznych o mocy 445W każdy.
Energia elektryczna produkowana w elektrowni PV będzie wykorzystywana na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego budynku.
Całkowity koszt zadanie około 67 000 zł
Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 30 000 zł.


W ramach Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 udało się wykonać oświetlenie uliczne w miejscowościach:
 • Karnkowo;
 • Wychódźc;
 • Kuchary-Skotniki;
 • Gawarzec Górny;
 • Gawarzec Dolny;
 • Stare Przybojewo;
 • Wilkowuje;
 • Garwolewo;
 • Nieborzyn.
W ramach ww. zadań w każdym z powyższych zamontowano 4 lampy solarne LED wraz ze słupami i fundamentami.
- dotacja z budżetu Województwa 10 000,00 zł. na dane sołectwo.
Całkowita wartość inwestycji: 205 000 zł
Szczegóły - https://czerwinsk.pl/aktualnosci/449/

Przebudowa drogi gminnej nr 300225W w miejscowości Sielec
Dofinansowano ze Środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych 
Dofinansowanie: 304 835,24 
Całkowita wartość inwestycji to około 466 000 zł

Zakres i etapy inwestycji:
• roboty przygotowawcze;
• roboty ziemne;
• podbudowa;
• nawierzchnia;
• pobocza;
• zjazdy;
• odwodnienie;
• oznakowanie;
• elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• nadzór inwestorski.

Został wykonany odcinek drogi o długości 721,5 mb. z nową nawierzchnią z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z utwardzonymi poboczami z kruszywa o szerokościach 0,75 m.


Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie
Dofinansowano ze Środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych
Dofinansowanie: 417403,74
Całkowita wartość inwestycji: 642 000 zł

Zakres i etapy inwestycji:
 • roboty przygotowawcze;
 • roboty ziemne;
 • podbudowa;
 • nawierzchnia;
 • pobocza;
 • zjazdy;
 • oznakowanie;
 • elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • nadzór inwestorski.

Został wykonany odcinek drogi o długości 950 mb. z nową nawierzchnią z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z utwardzonymi poboczami z kruszywa o szerokościach 0,75 m.


Wykonano prace projektowe:
 • Przebudowa drogi w miejscowości Komsin;
 • Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje
 • Rozbudowa drogi gminnej nr 300228W Zarębin - Wilkówiec oraz drogi gminnej nr 300227W w Wilkówcu;
 • Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo;
 • Przebudowa drogi gminnej nr 300210W w m. Gawarzec Dolny;
 • Rozbudowa drogi gminnej nr 300229W w m. Miączyn;