Informacja

Data: 10.01.2022 r., godz. 11.19    517
Informujemy, że Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od stycznia bieżącego roku przystąpił do realizacji wypłat dodatków osłonowych.
W myśl ustawy o dodatku osłonowym, dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (kwoty netto).

Wnioski można składać drogą elektroniczną przez platformę ePUAP bądź w formie tradycyjnej (papierowe) w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 9.

Wnioski są także wydawane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 9 lub można je pobrać ze strony internetowej:
http://www.gops.czerwinsk.biuletyn.net/?bip=1&cid=60&bsc=N

Warunkiem otrzymania dodatku osłonowego jest spełnienie kryteriów dochodowych. Wnioski przyjmowane są od 10 stycznia bieżącego roku. Pierwsza wypłata dodatków osłonowych nastąpi do 31 marca 2022 r. Szczegóły dotyczące wysokości dodatku, transz oraz terminów są określone w ustawie z dnia 17 grudnia 2021r. o datku osłonowym.

W razie pytań prosimy o kantak telefoniczny pod numerem telefonu 24 231 58 64.

WSKAZÓWKI JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY
http://gops.czerwinsk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2022_01/BIPF5D4D58F334113Z/Wskazowki_jak_wypelnic_wniosek_o_dodatek_oslonowy.pdf

USTAWA z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym
http://gops.czerwinsk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2022_01/BIPF5D4D550C68C2Z/USTAWA_z_dnia_17_grudnia_2021_r_o_dodatku_oslonowym.pdf