Wykonali piękną pracę

Data: 03.01.2022 r., godz. 14.19    196
Julia Murawska z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą zdobyła wyróżnienie w konkursie na projekt edukacyjny dotyczący życia i twórczości Cypriana Norwida. Jest jedyną Mazowszanką w gronie laureatów i wyróżnionych, co zasługuje na uwagę ze względu na to, iż Norwid na Mazowszu urodził się i tu przeżył dzieciństwo i młodość zanim wyruszył na bezpowrotną emigrację.
Dnia 29 grudnia 2021 r. , Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym w czterech konkursach ogłoszonych z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. Uroczystość z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego i Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Jana Dziedziczaka sekretarza stanu w KPRM pełnomocnika ds. Polonii i Polaków za granicą zwieńczyła obchody Roku Cypriana Kamila Norwida 2021.

Jednym z czterech konkursów był ogólnopolski konkurs „Bo piękno na to jest, by zachwycało… kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida” , który ogłosił Minister Edukacji i Nauki. Patronatem honorowym objął wszystkie konkursy premier M. Morawiecki. Motto konkursu brzmiało: „Głosem narodu jest harmonia ojczysta, mieczem – jedność i zgoda, celem – prawda”.
Do udziału zostali zaproszenia uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu było rozpropagowanie, ukazanej w sposób nieszablonowy, wiedzy na temat życia i twórczości Norwida, w szczególności zaprezentowanie jego intelektualnej i artystycznej oryginalności.

Uczestnicy mieli za zadanie przygotować projekt edukacyjny z elementami pracy badawczej.

Wyłonienie laureatów konkursu i uczniów wyróżnionych przebiegało w dwóch etapach. Wojewódzkie komisje powoływane były przez właściwych kuratorów oświaty, zaś komisja na etapie centralnym powołana była przez ministra edukacji i nauki.

Komisja wybrała szczęśliwą ósemkę: pięcioro laureatów i troje uczestników wyróżnionych. Wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrodzono również ośmioro nauczycieli – opiekunów merytorycznych. W tym prestiżowym konkursie wyróżnienie zdobyła Julia Murawska uczennica klasy III technikum z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą. Jej projekt edukacyjny przygotowywany był pod kierunkiem opiekunki merytorycznej – polonistki Wioletty Żórawskiej.

Uczennica z Czerwińska nad Wisłą jako jedna z województwa mazowieckiego znalazła się w ośmioosobowym gronie nagrodzonych i wyróżnionych. To szczególnie ważne z tego względu, gdyż Cyprian Kamil Norwid urodził się oraz dzieciństwo i młodość przeżył na Mazowszu.

W podniosłej atmosferze laureaci wraz z opiekunami merytorycznymi mieli zaszczyt odbierać z rąk Ministra Edukacji i Nauki dyplomy i nagrody. Minister Czarnek pogratulował młodzieży i podziękował nauczycielom, nawiązując do słów Norwida, stwierdził, że wykonali piękną pracę i zachwycają.

Takie uroczystości w niepowtarzalnej atmosferze zachęcają do twórczej pracy uczniów i nauczycieli. Zarówno miejsce, jak i udział w wydarzeniu świadczą o wysokiej randze tego konkursu, a przede wszystkim szacunku dla dorobku jednego z największych twórców XIX wieku – C. Norwida. Jeszcze jeden aspekt zasługuje na uznanie. Otóż upływa 100 lat odkąd Norwid stał się szkolnym autorem, a wciąż jest zbyt mało znany w powszechnym odbiorze. Zatem konkurs, uroczysta gala wręczania nagród dla uczniów i nauczycieli w kancelarii premiera z udziałem osób reprezentujących państwo, naukę i kulturę daje zielone światło dla szkolnej recepcji twórczości tego autora.