Wczoraj odbyła się ceremonia pogrzebowa śp. Teresy Pietrzak,

Data: 31.12.2021 r., godz. 11.43    448
nauczycielki, działaczki społecznej zaangażowanej w życie miasta, gminy i powiatu.
W imieniu najbliższej Rodziny oraz własnym dziękujemy za przybycie na uroczystości pogrzebowe śp. Teresy Pietrzak Panu Ministrowi Maciejowi Wąsikowi, władzom wojewódzkim, władzom samorządowym wszystkich szczebli, szkołom, pocztom sztandarowy, przedstawicielom szpitala, duchowieństwu diecezji płockiej oraz wszystkim przybyłym.
Śp. Teresie Pietrzak pośmiertnie zostały przyznane trzy odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa, Medal Wdzięczności Rodziny Salezjańskiej.