Zakończono montaż lamp w dziewięciu sołectwach

Data: 29.09.2021 r., godz. 10.53    398
Miło nam poinformować, że dzięki tegorocznej dotacji z programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2021 w dziewięciu miejscowościach zostały zainstalowane lampy solarne.
MIAS to inicjatywa mająca na celu zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych poprzez udzielanie przez samorząd województwa mazowieckiego wsparcia finansowego dla gmin na zadania sołeckie.
W ramach tegorocznej edycji MIAS MAZOWSZE 2021 Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą otrzymała dofinansowanie w wysokości 90 000 zł na realizację dziewięciu zadań:

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Karnkowo
Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Karnkowo, w celu poprawy bezpieczeństwa powszechnie dostępnych publicznych przestrzeni.
W ramach przedmiotowego zadania zamontowano 4 lampy solarne LED wraz ze słupami i fundamentami.
- dotacja z budżetu Województwa 10 000,00 zł.
- środki własne Beneficjenta 12 800 zł.Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wychódźc
Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wychódźc, w celu poprawy bezpieczeństwa powszechnie dostępnych publicznych przestrzeni.
W ramach przedmiotowego zadania zamontowano 4 lampy solarne LED wraz ze słupami i fundamentami.
- dotacja z budżetu Województwa 10 000,00 zł.
- środki własne Beneficjenta 12 800 zł.Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuchary-Skotniki
Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuchary-Skotniki, w celu poprawy bezpieczeństwa powszechnie dostępnych publicznych przestrzeni.
W ramach przedmiotowego zadania zamontowano 4 lampy solarne LED wraz ze słupami i fundamentami.
- dotacja z budżetu Województwa 10 000,00 zł.
- środki własne Beneficjenta 12 800 zł.Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawarzec Górny
Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawarzec Górny , w celu poprawy bezpieczeństwa powszechnie dostępnych publicznych przestrzeni.
W ramach przedmiotowego zadania zamontowano 4 lampy solarne LED wraz ze słupami i fundamentami.
- dotacja z budżetu Województwa 10 000,00 zł.
- środki własne Beneficjenta 12 800 zł.Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawarzec Dolny
Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawarzec Dolny, w celu poprawy bezpieczeństwa powszechnie dostępnych publicznych przestrzeni.
W ramach przedmiotowego zadania zamontowano 4 lampy solarne LED wraz ze słupami i fundamentami.
- dotacja z budżetu Województwa 10 000,00 zł.
- środki własne Beneficjenta 12 800 zł.Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Przybojewo
Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Przybojewo, w celu poprawy bezpieczeństwa powszechnie dostępnych publicznych przestrzeni.
W ramach przedmiotowego zadania zamontowano 4 lampy solarne LED wraz ze słupami i fundamentami.
- dotacja z budżetu Województwa 10 000,00 zł.
- środki własne Beneficjenta 12 800 zł.Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkowuje
Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkowuje, w celu poprawy bezpieczeństwa powszechnie dostępnych publicznych przestrzeni.
W ramach przedmiotowego zadania zamontowano 4 lampy solarne LED wraz ze słupami i fundamentami.
- dotacja z budżetu Województwa 10 000,00 zł.
- środki własne Beneficjenta 12 800 zł.Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Garwolewo
Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Garwolewo, w celu poprawy bezpieczeństwa powszechnie dostępnych publicznych przestrzeni.
W ramach przedmiotowego zadania zamontowano 4 lampy solarne LED wraz ze słupami i fundamentami.
- dotacja z budżetu Województwa 10 000,00 zł.
- środki własne Beneficjenta 12 800 zł.Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieborzyn
Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieborzyn, w celu poprawy bezpieczeństwa powszechnie dostępnych publicznych przestrzeni.
W ramach przedmiotowego zadania zamontowano 4 lampy solarne LED wraz ze słupami i fundamentami.
- dotacja z budżetu Województwa 10 000,00 zł.
- środki własne Beneficjenta 12 800 zł.