Inwentaryzacja źródeł ciepła

Data: 23.07.2021 r., godz. 12.28    347
Zgodnie z unormowaniami prawnymi - art.27 g ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2021.poz.554) - od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o posiadanych źródłach ciepła i spalania paliw o mocy mniejszej niż 1 MW.
W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku. W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel).

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą informuje jednak , że w związku z pozyskaniem przez Miasto i Gminę w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” dofinansowania na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, zadanie to realizowane będzie na naszym terenie w okresie od połowy sierpnia do końca września br. i zostanie przeprowadzone metodą wywiadu bezpośredniego. W tym celu w teren wyruszy grupa ankieterów, którzy będą spisywać informacje o posiadanych przez mieszkańców źródłach ciepła i rodzaju paliw. Inwentaryzacja obejmie budynki mieszkalne, handlowe, usługowe i użyteczności publicznej.

W związku z tym nie muszą Państwo osobiście przychodzić do Urzędu i składać stosownej deklaracji.