Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody

Data: 10.06.2021 r., godz. 13.14    186
Drodzy Mieszkańcy, w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni, zwracamy się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody.
Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, plantacji, mycia samochodów,
napełniania przydomowych basenów itp. wodą z sieci wodociągowej w godzinach: od 6:00 do 22:00

Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej na terenie Miasta
i Gminy Czerwińsk nad Wisłą. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Zarządca sieci wodociągowej
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą