Komunikat

Data: 21.05.2021 r., godz. 15.41    270
Szanowni Mieszkańcy, Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą informuje, że zobowiązano firmę odbierającą odpady komunalne z naszego terenu do poinformowania o wszelkich przypadkach, w których będą wystawiane ponadnormatywne ilości odpadów komunalnych. Informacja przedsiębiorcy będzie podstawą wszczęcia czynności kontrolnych przez Urząd Miasta i Gminy.
Zgodnie z przepisami, stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki stałej oraz liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Tym samym, za okres zatrudnienia pracowników sezonowych, istnieje obowiązek złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty, poprzez podanie faktycznej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, którymi są także pracownicy sezonowi.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat