„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

Data: 20.05.2021 r., godz. 12.14    320
Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 18 maja 2021 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2021” pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań.
Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą otrzymała dofinansowanie na realizację 9 zadań:

  • Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Karnkowo
  • Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wychódźc
  • Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuchary-Skotniki
  • Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawarzec Górny
  • Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawarzec Dolny
  • Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Przybojewo
  • Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkowuje
  • Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Garwolewo
  • Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieborzyn

W powyższych miejscowościach zostaną zamontowane 4 lampy LED wraz ze słupami i fundamentami. Każde zadanie zostanie dofinansowane kwotą w wysokości 10 000 zł.