Uwaga Mieszkańcy !!!

Data: 21.05.2024 r., godz. 09.48    341
Od 21 maja 2024 roku w teren ruszają ankieterzy firmy Ekodialog, którzy, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przeprowadzać będą inwentaryzację Zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zwraca się z prośbą o udostępnienie niezbędnych danych orazo udzielenie pomocy, celem wykonania dokładnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego, podpisane przez BurmistrzaMiasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Do wypełnienia ankiety dotyczącej zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków będą potrzebne:
  • podstawowe dane osobowe właściciela nieruchomości,
  • podstawowe informacje na temat instalacji (m.in.: rok budowy, pojemność),
  • informacja o dacie ostatniego wywozu nieczystości,
  • umowa z podmiotem wywożącym ścieki.