Dodatek osłonowy

Data: 02.04.2024 r., godz. 11.37    197
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą przypomina, o możliwości składania wniosków o tzw. „dodatek osłonowy”, będący świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach.
Dodatek osłonowy przysługuje:

• osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
• osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Zasada „złotówka za złotówkę”

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r. Po tym terminie wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.

Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Więcej informacji pod numerem telefonu (24) 231 58 83 lub w zakładce
DODATEK OSŁONOWY