Dotacje dla sportu

Data: 02.04.2024 r., godz. 11.15    268
Po wielu spotkaniach oraz konsultacjach z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zajmujących się promocją sportu na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, 20 marca 2024 r. Burmistrz Marcin Gortat wystąpił do Rady Miejskiej z wnioskiem o rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącej wsparcia finansowego organizacji sportowych.
27 marca 2024 r. Rada Miejska jednogłośnie zaakceptowała przedłożony projekt uchwały.

Co to oznacza?
Dzięki podjętej uchwale Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą będzie mogła wspierać szereg inicjatyw związanych z promocją sportu wśród dzieci i młodzieży m.in.:
  • poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
  • poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo
  • w aktywnym stylu życia,
  • promocję sportu i aktywnego stylu życia,
  • umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.