Otrzymaliśmy dofinansowanie

Data: 12.02.2024 r., godz. 13.12    91
Sejmik Województwa Mazowieckie, przyjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”
Z wielką przyjemnością informujemy, że wszystkie wnioski złożone przez nasz Samorząd zostały rozpatrzone pozytywnie!

Dzięki dofinansowaniu będziemy mogli wykonać następujące zadania:
  • Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Chociszewo (montaż lamp solarnych),
  • Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Przybojewo (montaż lamp solarnych),
  • Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Miączyn (montaż lamp solarnych),
  • Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sielec (montaż lamp solarnych),
  • Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Goławin (montaż lamp solarnych),
  • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Czerwińsku nad Wisłą (zakup oraz montaż koszy ulicznych, ławek parkowych, koszy do segregacji odpadów, stojaków na rowery).
Wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi 90 000 zł (po 15 000 zł na każdą miejscowość). 


Serdeczne podziękowania za pomoc w uzyskaniu dofinansowania składamy na ręce Pana Marszałka Adama Struzika oraz Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego.